www.awichlinska.pl

adwokat kostrzyn

AW

uczciwość

W codziennej pracy zapewniamy zaangażowanie, bardzo wysoki poziom merytoryczny świadczonych usług, terminowość oraz zachowanie najwyższych standardów etyki adwokackiej w relacji do klientów i przeciwników procesowych.

doświadczenie

W praktyce zawodowej od 2006 r. zajmuję się sprawami o charakterze cywilnym, rodzinnym i gospodarczym oraz powiązanymi z nimi sprawami karno-gospodarczymi. Jestem także wykładowcą akademickim a także Sędziną Sądu Dyscyplinarnego.

Zadowolenie

Szukasz nowoczesnej kancelarii, z indywidualnym podejściem do klienta, która będzie dla Ciebie lub Twojej firmy wsparciem w kluczowych obszarach prawa? Zapraszam do kontaktu!

o nas

oferta

Kancelaria zajmuje się sprawami osób fizycznych oraz podmiotów zorganizowanych. Prowadzimy sprawy na etapie postępowania przedsądowego a także reprezentujemy naszych Klientów przed sądami, innymi organami wymiaru sprawiedliwości oraz administracji publicznej. Zakres świadczonych przez nas usług obejmuje następujące dziedziny prawa:

PRAWO CYWILNE – przygotowywanie pozwów, apelacji, pism procesowych, kompleksowa reprezentacja klientów m. in. w sprawach o zapłatę, sprawach związanych z własnością i jej ochroną, w sporach wynikających z umów;


PRAWO GOSPODARCZE – reprezentujemy przedsiębiorców m.in. w sporach związanych z transakcjami handlowymi pomiędzy przedsiębiorstwami; pomagamy przedsiębiorcom w rozwiązywaniu prawnych problemów związanych z prowadzeniem firmy.


PRAWO HANDLOWE – reprezentujemy podmioty gospodarcze (spółki osobowe i kapitałowe) w postępowaniach spornych oraz zajmujemy się kompleksową obsługą spółek, ich powoływaniem, w tym rejestracją w KRS oraz likwidacją;


PRAWO STOWARZYSZEŃ ORAZ FUNDACJI – pomagamy w zawiązaniu się stowarzyszeń i fundacji, wstępnych czynnościach prowadzących do ich zawiązania (organizacja zgromadzenia założycieli, przygotowanie statutu, pomoc w powołaniu statutowych organów stowarzyszeń i fundacji) oraz w ich rejestracji;


PRAWO PRZEWOZOWE - doradztwo w sporach wynikających z umów przewozu, reprezentacja przewoźników i spedytorów przed sądami i organami administracji publicznej


PRAWO NIERUCHOMOŚCI – w szczególności świadczymy pomoc podmiotom zawodowo trudniącym się budową domów i lokali, kompleksową obsługą deweloperów, udzielamy pomocy w transakcjach związanych z kupnem i sprzedażą nieruchomości;


PRAWO ADMINISTRACYJNE – świadczymy pomoc prawną w szczególności w zakresie reprezentacji przed organami administracji publicznej jak i w postępowaniach przed sądami administracyjnymi, świadczymy także pomoc w zakresie postępowań związanych z ustalaniem opłat lokalnych (opłaty adiacenckie, opłaty za użytkowanie wieczyste, opłaty planistyczne);


PRAWO RODZINNE – prowadzimy rozwody, sprawy o alimenty, ustalenie kontaktów pomiędzy rodzicami a dziećmi, świadczymy pomoc w sporach związanych z rodzicielstwem, jak również świadczymy pomoc w sprawach związanych z odpowiedzialnością nieletnich przed sądami rodzinnymi;


PRAWO KARNE – pomoc w postępowaniach przygotowawczych, sądowych oraz w sprawach wykonywania orzeczeń sądowych (odroczenie wykonania kary, warunkowe zwolnienie, przerwa w karze, odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego); świadczymy również pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwami;


PRAWO PRACY – pomoc pracownikom i pracodawcom w sporach sądowych, bieżące doradztwo;


SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU – prowadzimy sprawy z zakresu ustanowienia służebności przesyłu za wynagrodzeniem, reprezentujemy klientów na etapie pertraktacji przedsądowych z przedsiębiorstwami przesyłowymi oraz na etapie postępowania sądowego,


KURATELA NAD SPÓŁKAMI, FUNDACJAMI – kompleksowa kuratela spółek oraz fundacji, reprezentacja ich interesów w sytuacji braku powołanych do tego organów, a także ich likwidacja,


Uczestnictwo w organach nadzorczych spółek prawa handlowego – współpracownicy Kancelarii są członkami rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa,


BŁĘDY MEDYCZNE – prowadzimy szeroką edukację w zakresie błędów medycznych i ich skutków, w związku z błędami medycznymi reprezentujemy zarówno podmioty medyczne jak i pacjentów,Kancelaria prowadzi kompleksową obsługę przedsiębiorstw na terenie województwa lubuskiego, zachodniopomorskiego i wielkopolskiego.

współpracujemy